Dariusz Dereniowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów

    Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Pomorski Komitet Okręgowy Olimpiady Informatycznej

    Pełnione 2008-10-01 - 2013-09-30 na stanowisku: członek

wyświetlono 634 razy