Dominika Lass - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Dominika Lass

Dominika Lass

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Wpływ temperatury procesu na przemiany tłuszczu podczas głębokiego smażenia

    Badano wpływ temperatury w zakresie 160 - 190 C na przemiany termooksydatywne tłuszczów smażalniczych. Miarą degradacji tłuszczu była zmiana jego lepkości. Stwierdzono, że wzrost temperatury i czasu smażenia powoduje wzrost lepkości tłuszczu. Szybkość tych zmian była różna dla różnych surowców tłuszczowych. Wyznaczono równania opisujące wzrost lepkości tłuszczów w funkcji czasu dla temperatur: 160, 175 i 190 C.

wyświetlono 35 razy