Wpływ temperatury procesu na przemiany tłuszczu podczas głębokiego smażenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ temperatury procesu na przemiany tłuszczu podczas głębokiego smażenia

Abstrakt

Badano wpływ temperatury w zakresie 160 - 190 C na przemiany termooksydatywne tłuszczów smażalniczych. Miarą degradacji tłuszczu była zmiana jego lepkości. Stwierdzono, że wzrost temperatury i czasu smażenia powoduje wzrost lepkości tłuszczu. Szybkość tych zmian była różna dla różnych surowców tłuszczowych. Wyznaczono równania opisujące wzrost lepkości tłuszczów w funkcji czasu dla temperatur: 160, 175 i 190 C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szukalska E., Lass D., Tylingo R.: Wpływ temperatury procesu na przemiany tłuszczu podczas głębokiego smażenia// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi