Hanna Staroszczyk - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Zatrudnienie

Biogram

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w Politechnice Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie, Institute of Food Research w Norwich, Academia Sinica w Tajpej oraz University of Arkansas w Fayetteville. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Prowadzi badania z zakresu chemii biopolimerów, brała udział w realizacji siedmiu projektów badawczych (MNiSW, NCBiR), w tym w dwóch jako kierownik. Jest autorką/współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych o modyfikacjach białek i polisacharydów, rozdziałów w książkach chemii żywności oraz współautorem jednego patentu polskiego. 

wyświetlono 871 razy