Marcin Jaskólski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Elektroenergetyki

    * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku

    na stanowisku: Członek Rady Programowej

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 907 razy