Marcin Jaskólski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 59

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej
  Publikacja

  - Rok 2011

  W niniejszym referacie omówiono problematykę obliczania kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Posłużono się, znaną metodyką kalkulacji kosztów rocznych w elektroenergetyce oraz metodą uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOGE). Podstawowymi czynnikami wpływającymi na poziom kosztów rocznych w elektrowni jądrowej są nakłady inwestycyjne, stopa dyskontowa oraz koszty eksploatacyjne stałe....

 • Przyszłość energetyki jądrowej na świecie
  Publikacja

  Problemy dostępności paliwa jądrowego i składowania odpadów radioaktywnych skłaniają do przemian w technologii reaktorów jądrowych w kierunku generacji IV. Równolegle obserwuje się rozwój reaktorów małej i średniej mocy. Obie ścieżki wydają się być słuszne i obiecujące. W przypadku małych reaktorów jądrowych, pierwsze instalacje mogą powstać w najbliższych pięciu latach, niektóre z nich mogą zaliczać się do reaktorów IV generacji....

 • Reaktory jądrowe małej i średniej mocy
  Publikacja

  Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowaniareaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR - ang.Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dladużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnierozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurowaćz dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci:1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcjęelementów reaktora w nadzorowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne w oparciu o raporty stanu oceny radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów z ostatnich piętnastu lat przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ wyników badań z piętnastoletniego...

Rok 2009
 • Energy roadmaps for the city of Gdańsk
  Publikacja

  The paper presents energy roadmaps for Gdansk in three time perspectives: short-term (the year 2012), medium-term (2020) and long-term (2050). The paper is a result of the research carried out under the PATH-TO-RES project, supported by European Commission programme SAVE Altener Intelligent Energy Europe.

 • Ścieżki energetyczne dla Gdańska.
  Publikacja

  W referacie zaprezentowano ścieżki energetyczne dla Gdańska w trzech horyzontach czasowych: krótkoterminowym (2012), średnioterminowym (2020) i długoterminowym (2050). Ścieżka energetyczna to propozycja przedsięwzięć dotyczących systemu energetycznego na danym obszarze. Referat jest rezultatem badań prowadzonych w ramach projektu PATHways TO Renewable and Efficient energy Systems (PATH-TO-RES), wspieranego przez program Komisji...

Rok 2007

wyświetlono 907 razy