Michał Małafiejski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Michał Małafiejski urodził się w 1975 roku. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyka w 1999 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jest autorem licznych prac z zakresu informatyki teoretycznej i matematyki dyskretnej. Główne obszary badań to konstrukcja efektywnych algorytmów oraz analiza własności matematycznych (w tym złożoności obliczeniowej) dla problemów optymalizacji dyskretnej. 

wyświetlono 1048 razy