Michał Małafiejski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 60

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
 • Interval Edge Coloring of Bipartite Graphs with Small Vertex Degrees

  An edge coloring of a graph G is called interval edge coloring if for each v ∈ V(G) the set of colors on edges incident to v forms an interval of integers. A graph G is interval colorable if there is an interval coloring of G. For an interval colorable graph G, by the interval chromatic index of G, denoted by χ'_i(G), we mean the smallest number k such that G is interval colorable with k colors. A bipartite graph G is called (α,β)-biregular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Total chromatic sum for trees
  Publikacja

  - Rok 2021

  The total chromatic sum of a graph is the minimum sum of colors (natural numbers) taken over all proper colorings of vertices and edges of a graph. We provide infinite families of trees for which the minimum number of colors to achieve the total chromatic sum is equal to the total chromatic number. We construct infinite families of trees for which these numbers are not equal, disproving the conjecture from 2012.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Tight bounds on global edge and complete alliances in trees

  In the talk the authors present some tight upper bounds on global edge alliance number and global complete alliance number of trees. Moreover, we present our NP-completeness results from [8] for global edge alliances and global complete alliances on subcubic bipartite graphs without pendant vertices. We discuss also polynomial time exact algorithms for finding the minimum global edge alliance on trees [7] and complete alliance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
 • Global edge alliances in graphs

  In the paper we introduce and study a new problem of finding a minimum global edge alliance in a graph which is related to the global defensive alliance (Haynes et al., 2013; Hedetniemi, 2004) and the global defensive set (Lewoń et al., 2016). We proved the NP-completeness of the global edge alliance problem for subcubic graphs and we constructed polynomial time algorithms for trees. We found the exact values of the size of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
Rok 2017
 • Interval incidence coloring of subcubic graphs

  In this paper we study the problem of interval incidence coloring of subcubic graphs. In [14] the authors proved that the interval incidence 4-coloring problem is polynomially solvable and the interval incidence 5-coloring problem is N P-complete, and they asked if χii(G) ≤ 2∆(G) holds for an arbitrary graph G. In this paper, we prove that an interval incidence 6-coloring always exists for any subcubic graph G with ∆(G) = 3.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • No-Wait & No-Idle Open Shop Minimum Makespan Scheduling with Bioperational Jobs

  In the open shop scheduling with bioperational jobs each job consists of two unit operations with a delay between the end of the first operation and the beginning of the second one. No-wait requirement enforces that the delay between operations is equal to 0. No-idle means that there is no idle time on any machine. We model this problem by the interval incidentor (1, 1)-coloring (IIR(1, 1)-coloring) of a graph with the minimum...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Restricted open shop scheduling

  In the real applications the open shop scheduling models often require some additional constraints and adequate models. We concern the restrictions in the open shop scheduling related to an instance of the problem and to a feasible solution. Precisely, we require that each jobs consists of the bounded number of operations and each machine has a bounded load (i.e., the total number of operations executed on this machine in a schedule)....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach
  Publikacja

  W pracy rozważany jest problem defensywnej równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych w drzewach (spójnych grafach acyklicznych), który polega na znalezieniu dwóch rozłącznych globalnych zbiorów defensywnych. Zagadnienie to znajduje zastosowanie w modelo- waniu problemów komunikacyjnych w sieciach. Dla danego grafu G podzbiór jego wierzchołków S jest zbiorem defensywnym, jeśli dla każdego wierzchołka v należącego do S spełniony...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szeregowanie zadań dwuprocesorowych w systemach otwartych

  W pracy rozważany jest problem szeregowania zadań dwuoperacyjnych w systemie otwartym (open-shop), z kryterium minimalizacji długości harmonogramu oraz sumy czasów zakończenia wszystkich zadań. Zakładając jednostkowe czasy wykonywania operacji można stosować efektywne metody chromatyczne rozwiązywania problemu, poprzez sprowadzenie go do modelu grafowego oraz zastosowanie w nim wybranego modelu kolorowania, które pozwala uzyskać...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
 • Global defensive sets in graphs

  In the paper we study a new problem of finding a minimum global defensive set in a graph which is a generalization of the global alliance problem. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G, we define for every subset X of S the predicate SEC ( X ) = true if and only if | N [ X ] ∩ S | ≥ | N [ X ] \ S | holds, where N [ X ] is a closed neighbourhood of X in graph G. A set S is a defensive alliance if and only if for...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategic balance in graphs

  For a given graph G, a nonempty subset S contained in V ( G ) is an alliance iff for each vertex v ∈ S there are at least as many vertices from the closed neighbourhood of v in S as in V ( G ) − S. An alliance is global if it is also a dominating set of G. The alliance partition number of G was defined in Hedetniemi et al. (2004) to be the maximum number of sets in a partition of V ( G ) such that each set is an alliance. Similarly,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Graph security testing

  Set S ⊂ V is called secure set iff ∀ X ⊂ S | N [ X ] ∩ S | ≥ | N ( X ) \ S | [3]. That means that every subset of a secure set has at least as many friends (neighbour vertices in S) as enemies (neighbour vertices outside S) and will be defended in case of attack. Problem of determining if given set is secure is co −NP -complete, there is no efficient algorithm solving it [3]. Property testers are algorithms that distinguish inputs...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Interval incidence graph coloring

  In this paper we introduce a concept of interval incidence coloring of graphs and survey its general properties including lower and upper bounds on the number of colors. Our main focus is to determine the exact value of the interval incidence coloring number χii for selected classes of graphs, i.e. paths, cycles, stars, wheels, fans, necklaces, complete graphs and complete k-partite graphs. We also study the complexity of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
 • Algorithms for testing security in graphs

  In this paper we propose new algorithmic methods giving with the high probability the correct answer to the decision problem of security in graphs. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G we have to decide whether S is secure, i.e. every subset X of S fulfils the condition: |N[X] \cap S| >= |N[X] \ S|, where N[X] is a closed neighbourhood of X in graph G. We constructed a polynomial time property pseudotester based...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interval incidence coloring of bipartite graphs

  In this paper we study the problem of interval incidence coloring of bipartite graphs. We show the upper bound for interval incidence coloring number (χii) for bipartite graphs χii≤2Δ, and we prove that χii=2Δ holds for regular bipartite graphs. We solve this problem for subcubic bipartite graphs, i.e. we fully characterize the subcubic graphs that admit 4, 5 or 6 coloring, and we construct a linear time exact algorithm for subcubic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • An approximation algorithm for maximum P3-packing in subcubic graphs
  Publikacja

  W pracy podano algorytm 4/3-przyliżony dla trudnego obliczeniowo problemu umieszczania wierzchołkowo rozłącznych dwukrawędziowych ścieżek w grafach o stopniu maksymalnym 3 i stopniu minimalnym 2. Poprawiono tym samym wcześniejsze wyniki dla grafów kubicznych (A. Kelmans, D. Mubayi, Journal of Graph Theory 45, 2004).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An efficient algorithm for mobile guarded guards in simple grids
  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważono problem strzeżenia ortogonalnych krat dwuwymiarowych przez mobilne straże strzeżone. Podano algorytmy wielomianowe m.in. dla przypadku krat prostych i dla przypadku krat bez przeszkód w kierunku poziomym (pionowym).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fault tolerant guarding of grids
  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważano problem strzeżenia krat dwuwymiarowych przez dwa niezależne zespoły straży. Wykazano, że zagadnienie minimalizacyjne jest NP-trudne i zaproponowano dla niego wielomianowy algorytm 6/5-przybliżony.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota

  W pracy rozważane jest zagadnienie identyfikacji nieznanego terenuprzy pomocy autonomicznego robota o ograniczonym zasięguwidzialności. Przyjęty model matematyczny zakłada, że teren mapostać ograniczonej dwuwymiarowej mapy podzielonej na identycznekwadratowe obszary (pola) przylegające do siebie bokami. Zadaniemautonomicznego robota, którego zasięg widzialności ogranicza siedo pól przylegających do miejsca, w którym się znajduje,...

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment
  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1048 razy