Michał Wasilczuk - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Jacek Czyżewicz

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-03-14 przez Wydział Mechaniczny

 • Piotr Pajączkowski

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-10-27 przez Wydział Mechaniczny

 • Grzegorz Rotta

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-12-15 przez Wydział Mechaniczny

Lista recenzowanych prac

 • Procesy tribologiczne w łożyskowaniach igiełkowych w warunkach tarcia tocznego z poślizgiem

  Praca doktorska

  mgr inż Robert Korbut - Politechnika Białostocka - 2018

 • „Prognozowanie intensywności przebiegu zjawisk tiksotropowych i przyściennych zachodzących podczas przepływu smarów plastycznych w układach smarowania maszyn”

  Praca habilitacyjna

  dr inż Maciej Paszkowski - Politechnika Wrocławska - 2018

 • Contribution à l’étude des caractéristiques des paliers et butées hydrodynamiques

  Praca habilitacyjna

  HDR (dr hab) Jean Bouyer - University of Poitiers - 2013

 • Impact d’une pollution des lubrifiants par de l’eau sur le fonctionnement des organes de guidage des machines tournantes

  Praca doktorska

  PhD ELias Harika - Universite de Poitiers - 2011

 • Fracture In Asymmetric Bonded Joints

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2010

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr inż Maciej Paszkowski - 2018

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  mgr Celia GIRAUDEAU - 2016

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr inż. Wiesław Urbaniak - 2016

wyświetlono 2858 razy