Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants

Nowoczesne rozwiązania w oczyszczalni ścieków powinny dotyczyć nie tylko technologii zapewniających spełnienie rygorystycznych norm jakości ścieków, ale również technologie do maksymalnego odzysku energii ze ścieków, a tym samym, promowanie odnawialnych źródeł energii. Zazwyczaj napowietrzanie stosowane w oczyszczalni do przeprowadzenia procesu nitryfikacji zużywa ponad 50% całkowitego zapotrzebowania na energię. Dodatkowo wzrastająca produkcja osadów ściekowych niesie za sobą poważne i rosnące problemy związane z ich zagospodarowaniem. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej zrównoważonej technologii, która połączy wzrost produkcji biogazu z podwyższonym usuwaniem związków biogennych w odciekach z oczyszczalni. Z jednej strony dodatek organicznego koagulantu w osadniku wstępnym wpłynie na wzrost strąconej zawiesiny doprowadzonej w postaci osadu do komory fermentacyjnej z drugiej zaś strony obniży ładunek substancji organicznej dopływającej do części biologicznej oczyszczalni. Tak więc, proces ten prowadzić będzie do poprawy równowagi energetycznej, a tym samym do zmniejszenia produkcji osadu nadmiernego w oczyszczalni. Jednak może wystąpić niedobór węgla do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji w części biologicznej. Aby temu zapobiec, w celu zredukowania ładunku związków biogennych dopływających na początek układu technologicznego wraz z odciekami zastosowana zostanie technologia z udziałem procesu anammox oraz systemów naturalnych (stawy z glonami i obiekty hydrofitowe). Zmniejszy to obciążenie składnikami odżywczymi głównego strumienia ścieków i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel organiczny dla denitryfikacji i usuwania fosforu, zapotrzebowania tlenu dla nitryfikacji i zużycia energii. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę zarówno jakości wody i powietrza, jak również poprawy bilansu energetycznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez redukcję obciążenia związkami biogennymi części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków, zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BARITECH
Program finansujący:
Norweski Mechanizm Finansowy
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
Pol-Nor/197025/37/2013 z dnia 2013-09-25
Okres realizacji:
2013-08-01 - 2017-04-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Poznańska (Polska)
  • Aquateam (Norwegia)
  • Politechnika Śląska (Polska)
Wartość projektu:
3 649 030.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2018

wyświetlono 256 razy