Modelowanie ściany brzucha z przepukliną i implantem w ujęciu stochastycznym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie ściany brzucha z przepukliną i implantem w ujęciu stochastycznym

Projekt dotyczy leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów syntetycznych. Pomimo wysokiego rozwoju technik operacji laparoskopowych chirurdzy wciąż borykają się z problemem nawrotów oraz pooperacyjnego bólu i dyskomfortu. W rozwiązaniu tego problemu zastosowano mechanikę. Jednak w tym kontekście problemem w modelowaniu i projektowaniu jest duża różnorodność właściwości mechanicznych ściany brzucha u różnych ludzi. Innym źródłem niepewności są imperfekcje w realizacji operacji (np. w mocowaniu implantu do tkanki). Dlatego też celem projektu jest zbadanie następujących problemów: • jak imperfekcje w realizacji operacji przepukliny wpływają na odpowiedź mechaniczną ściany brzucha z implantem, • jak zmiany właściwości ściany brzucha wpływają na odpowiedź mechaniczną ściany brzucha z implantem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza wrażliwości wybranych parametrów modelu na wielkość sił w łącznikach, ponieważ nawroty przepukliny są najczęściej spowodowane zniszczeniem połączenia implantu z tkanką ludzką. Z uwagi na wiele niepewności (np. we właściwościach materiałowych ściany brzucha i jej geometrii u różnych osób) do analizy zdecydowano się w wprowadzić podejście stochastyczne. Analiza wrażliwości z elementami stochastyki będzie przeprowadzona na dwóch modelach z użyciem komercyjnego programu MES i nieinwazyjnych metod stochastycznych. Badania przeprowadzone będą na dwóch poziomach lokalnym i globalnym w odniesieniu do modelu układu brzucha i implantu. Wyniki projektu poszerzą wiedzę na temat mechaniki układu ściany brzucha z przepukliną i implantem, co w konsekwencji będzie miało wpływ na efektywność operacji i zmniejszenie liczby nawrotów choroby. Przyczyni się to do rozwoju medycyny a dzięki skróceniu czasu hospitalizacji i powrotu pacjenta do zdrowia wpłynie istotnie na zmniejszenie kosztów leczenia. Wszystko to będzie miało istotne znaczenie ekonomiczne i społeczne. Na podstawie rezultatów projektu będą sformułowane wnioski o wadze wpływu różnych czynników na mechanikę układu ściany brzucha z implantem, co pomoże w przyszłości zoptymalizować leczenie przepuklin (np. przy projektowaniu optymalnego implantu). Ponadto zostanie wyłoniona metodologia stosowania stochastycznej analizy wrażliwości w klinicznych zagadnieniach biomechanicznych, która będzie mogła być wykorzystana w innych podobnych zagadnieniach np. biomechanice rekonstrukcji dna miednicy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/ST8/02705 z dnia 2016-01-18
Okres realizacji:
2016-01-18 - 2017-07-17
Kierownik projektu:
dr inż. Katarzyna Szepietowska
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
49 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

Rok 2017

wyświetlono 139 razy