3D Morphable Models Application for Expanding Face Database Limited to Single Frontal Face Per Person - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3D Morphable Models Application for Expanding Face Database Limited to Single Frontal Face Per Person

Abstrakt

1. Zaprezentowany materiał dotyczył badań nad rozszerzeniem dysponowanej bazy wzorców wizerunków twarzy, o dodatkowe wzorce z wariacją w ustawieniu. Dodatkowe wzorce były usyskiwane poprzez przejście z wizerunku twarzy 2D na model 3D, zasymulowanie zadanego ustawienia i powrót do dziedziny 2D (poprzez rzutowanie 3D->2D). W fazie konstrukcji modelu 3D, z wizerunku 2D była ściągana zarówno tekstura twarzy jak i siatka punktów charakterystycznych. Do rekonstrukcji wykorzystano uśredniony model głowy. Przydatność opracowanej metody została zweryfikowana pozytywnie. 2. Konferencja była zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy. 3. Prezentowany materiał został włączony do publikacji: ''Advances in Soft Computing Series book'', vol.2, wydawnictwo Springer - Verlag.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
w : Image processing and communications challenges 2; Advances in soft computing strony 151 - 157
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kulasek Ł., Czyżewski A.: 3D Morphable Models Application for Expanding Face Database Limited to Single Frontal Face Per Person// w : Image processing and communications challenges 2; Advances in soft computing/ : Springer-Verlag, 2010, s.151-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi