A new approach to numerical solution of fixed-point problems and its application to delay differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new approach to numerical solution of fixed-point problems and its application to delay differential equations

Abstrakt

W pracy rozpatruje się pewne aproksymacje punktu stałego ciągłego operatora A odwzorowującego przestrzeń metryczną w siebie. Wspomniany punkt stały przybliża się tzw. epsilon przybliżonym punktem stałym z przestrzeni skończenie wymiarowej. Udowodnione zostało twierdzenie dające warunki konieczne i dostateczne istnienia punktu stałego w ogólnej przestrzeni metrycznej. Warunki te wyrażone są w terminach epsilon przybliżonego punktu stałego w przestrzeniach skończenie wymiarowych. Pokazano też jak można wykorzystać to twierdzenie do konstrukcji numerycznej metody rozwiązywania zagadnienia brzegowego dla układu równań różniczkowych z opóźnieniami.

Cytowania

  • 5

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION nr 215,
ISSN: 0096-3003
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bartoszewski Z.: A new approach to numerical solution of fixed-point problems and its application to delay differential equations// APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. -Vol. 215, nr. iss. 12 (2010),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.amc.2009.12.058
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi