Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlane

Abstrakt

w opracowaniu poruszono zagadnienia związane z procesami adaptacyjnego podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym. Podjęto próbę zweryfikowania istnieją-cego w przedsiębiorstwie rozwiązania w oparciu model "pętli OODA". Model ten, który zyskuje sobie popularność w świecie naukowym i w działalności gospodarczej, tym różni się od innych, że ma dwa ośrodki decyzyjne. Zwrócono uwagę na takie jego atrybuty jak: zdolność dostosowywania się do sytuacji. uniwersalność zastosowań, sieciowość relacji wewnętrznych i interakcyjność. Weryfikację rozwiązań przeprowadzono w zakładzie produkcyjnym, który postawił na zrównoważony rozwój w oparciu o nowoczesne technologie i informatyzację zarządzania. Weryfikacji nadano charakter przypadku studialnego, w którym zarządzanie na szczeblu operacyjnym badano w aspektach podobieństwa do modelu i jego użyteczności do odwzorowania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie. W badaniu wykorzystano dokumentację zakładowej kontroli produkcji oraz wywiady z kluczowymi pracownikami. Spostrzeżenia z badań zachęcają do dalszego zgłębiana teorii adaptacyjnego podejmowania decyzji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 547 - 556
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Węsierski T.: Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlane// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s.547-556
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi