Adaptation of telecommunication modem techniques for underwater communication systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptation of telecommunication modem techniques for underwater communication systems.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr vol. 5/6, strony 285 - 292,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Budzińska I., Lasota H., Mazurek R.: Adaptation of telecommunication modem techniques for underwater communication systems. // HYDROACOUSTICS. -Vol. vol. 5/6., (2003), s.285-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi