Analiza energochłonności pojazdu szybkiej kolei miejskiej z uwzględnieniem zmiennej sprawności napędu trakcyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza energochłonności pojazdu szybkiej kolei miejskiej z uwzględnieniem zmiennej sprawności napędu trakcyjnego

Abstrakt

Wzrost popularności miejskiego szynowego transportu zelektryfikowanego skłania do poszukiwania możliwości zwiększenia jego efektywności energetycznej. W pracy przedstawiono wyniki symulacji jazdy pociągu szybkiej kolei miejskiej (SKM) przy różnych profilach prędkości oraz obciążeniu, dla zmiennej oraz stałej sprawności energetycznej napędu pojazdu. Zmienną sprawność napędu pojazdu uwzględniono na podstawie m.in. sporządzonej mapy sprawności silnika w zależności od jego prędkości kątowej i momentu obciążenia. Mapę zaimplementowano w modelu pojazdu zrealizowanym w środowisku Matlab/Simulink, pozwalającym na wykonanie przejazdu teoretycznego dla różnych strategii prowadzenia pociągu. Zaprezentowano przebiegi zużycia energii zespołu trakcyjnego na przykładowym odcinku linii SKM w Trójmieście. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań efektywności energetycznej pojazdów SKM.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 33 - 36,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jakubowski A., Jarzębowicz L., Karwowski K., Wilk A.: Analiza energochłonności pojazdu szybkiej kolei miejskiej z uwzględnieniem zmiennej sprawności napędu trakcyjnego// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 60 (2018), s.33-36
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.32016/1.60.06
Bibliografia: test
 1. Karwowski K. (red.), Energetyka transportu zelektryfikowanego. Poradnik inżyniera. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018.
 2. Bartłomiejczyk M., Mirchevski S., Jarzębowicz L., Karwowski K., How to choose drive's rated power in electrified urban transport? EPE'17 ECCE Europe, Warszawa 2017. otwiera się w nowej karcie
 3. Rawicki S., Energooszczędne przejazdy tramwajów ze sterowanymi wektorowo silnikami indukcyjnymi w dynamicznym ruchu miejskim. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. ISBN 978-83-7775-267-8
 4. Durzyński Z., Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych, Pojazdy Szynowe, rok 2011, nr 3, str. 1 -5. otwiera się w nowej karcie
 5. Rojek A., Zasilanie trakcji elektrycznej w systemie prądu stałego 3 kV. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
 6. Szeląg A., Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2013. ISBN 978-83-62805-01-3.
 7. Dynamis® -Driving Dynamic Calculations of any Train Configuration. IVE -Consulting Company for Traffic and Railway Engineering Ltd. (data dostępu 9.07.2018 r.) http://www.ivembh.de
 8. The Train Operations Model (data dostępu 9.07.2018 r.) http://www.railsystemscenter.com/tom.htm otwiera się w nowej karcie
 9. Abad G., Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications. Wiley, Chichester 2017. otwiera się w nowej karcie
 10. Pellegrino G., Armando E., Mahmoudi A., Soong W. L., Efficiency Maps of Electrical Machines. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Montreal 2015.
 11. Jarzębowicz L., Judek S., Karwowski K., Lipiński L., Miszewski M., Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego. Czasopismo Techniczne Vol. R. 108., nr z.13 (2011). otwiera się w nowej karcie
 12. Lipiński L., Praktyczne metody regulacji trakcyjnych silników indukcyjnych optymalne pod względem energetycznym. Zeszyty Problemowe -Maszyny Elektryczne Nr 78/2007.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi