Analiza i ocena poprawności działania węzła tarcia w aspekcie II zasady termodynamiki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza i ocena poprawności działania węzła tarcia w aspekcie II zasady termodynamiki

Abstrakt

W artykule przedstawiono autorską metodę sprawdzania poprawności działania węzła tarcia traktowanego jako układ tribologiczny w aspekcie II zasady termo-dynamiki na podstawie analizy i oceny wyników badań laboratoryjnych wykonanych na stanowisku badawczym. Jako stanowisko wykorzystany został zmodyfikowany węzeł tarcia aparatu czterokulowego T-02. Zaprezentowano algorytm, według którego zostały wykonane badania empiryczne. Wykazano, że wyniki badań potwierdziły przydatność metody określania entropii całkowitej węzła tarcia do analizy działania „szkodliwego”, umożliwiającej ocenę przydatności płynu smarującego do wytwarzania warstwy smarującej. Na podstawie analizy wyników sformułowano także hipotezę badawczą, z której wynika, że zmiana średniej entropii całkowitej węzła tarcia świadczy o zmianie działania węzła tarcia. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie testu Anova z uwzględnieniem statystyki Fishera LSD.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Scientific Journal of Gdynia Maritime University strony 22 - 33,
ISSN: 2657-5841
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bzura P.: Analiza i ocena poprawności działania węzła tarcia w aspekcie II zasady termodynamiki// Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. -., nr. 108 (2018), s.22-33
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26408/scientificjournalofgdyniamaritimeuniversity
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi