Analiza przydatności różnych metod do pomiaru przemieszczeń i ugięcia dźwigarów oraz belek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza przydatności różnych metod do pomiaru przemieszczeń i ugięcia dźwigarów oraz belek

Abstrakt

Przedstawiono nowoczesny sposób pomiarów przemieszczeń elementów poziomych obciążonych statycznie. Zaprezentowano ideę wykorzystania źródła lasera w prototypie urządzenia własnej koncepcji do pomiaru ugięcia belek wraz z analizą wyników w warunkach modelowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Monitoring i inżynieryjne pomiary godezyjne strony 57 - 73
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kurałowicz Z., Daliga K.: Analiza przydatności różnych metod do pomiaru przemieszczeń i ugięcia dźwigarów oraz belek// Monitoring i inżynieryjne pomiary godezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2010, s.57-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi