Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Abstrakt

W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania - wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 21 - 27,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Grzyl B., Grzyl J.: Analiza technologiczna i ekonomiczna wykonania stropów w budynku wpisanym do rejestru zabytków// Przegląd Budowlany. -., iss. 4 (2019), s.21-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi