Analysis of mixing rules for the Stillinger-Weber potential: a case study of Ge-Si interactions in the liquid phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of mixing rules for the Stillinger-Weber potential: a case study of Ge-Si interactions in the liquid phase

Abstrakt

Ciekły stop Ge_{0.25}Si_{0.75} symulowano metodą dynamiki molekularnej, przy użyciu potencjału Stillingera-Webera. Badano wpływ parametryzacji członu potencjału odpowiedzialnego za oddziaływania trójciałowe w trójkach nieidentycznych atomów na strukturę symulowanego stopu. Wpływ ten okazał się być znaczący.Zmiany w parametrach rzędu kilku procent skutkowały istotnymi różnicami w parowych funkcjach rozkładu, kątowych funkcjach rozkładu oraz współczynnikach dyfuzji. Dla dwóch spośród badanych parametryzacji zaobserwowano separowanie się układu na regiony zdominowane przez Ge i przez Si, podczas gdy dla pozostałych trzech parametryzacji efekt ten nie wystąpił.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 352, strony 4232 - 4241,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dziedzic J., Principi E., Rybicki J.: Analysis of mixing rules for the Stillinger-Weber potential: a case study of Ge-Si interactions in the liquid phase// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 352., nr. nr 40-41 (2006), s.4232-4241
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jnoncrysol.2006.07.017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi