Automatyczne generowanie testów na podstawie modeli UML - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczne generowanie testów na podstawie modeli UML

Abstrakt

Rozdział stanowi wprowadzenie do problematyki automatycznej generacji przypadków testowych na podstawie dokumentacji wykonanej w UML. Zaprezentowano powiązania pomiędzy dokumentacją wykonaną w fazach analizy i projektowania systemu a dokumentacją testową, szersze ujęcie zagadnień automatycznego generowania testów, metody generowania przypadków testowych, wyniki podobnych prac (projekt AGEDIS, profil testowy UML) oraz dyskusję efektywności automatycznego generowania testów w poszczególnych przypadkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria i praktyka testowania programów strony 313 - 334
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Automatyczne generowanie testów na podstawie modeli UML// Teoria i praktyka testowania programów/ ed. B. Wiszniewski ; B. Bereza-Jarociński. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN SA, 2006, s.313-334
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi