Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

Abstrakt

Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji strony 329 - 335
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów// Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji/ ed. red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s.329-335
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi