Badanie sprawności algorytmów szeregowania danych w systemie WiMAX Mobile - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie sprawności algorytmów szeregowania danych w systemie WiMAX Mobile

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyj-nych różnych metod szeregowania danych i przydziału podnośnych w sieciach opartych na standardzie IEEE 802.16e (WiMAX Mobile). W pracy zostały opisane najważniejsze mechanizmy odpowiedzialne za zarządza-nie jakością usług w tych sieciach. Analizę porównaw-czą przeprowadzono dla następujących metod: Round Robin (RR), Proportional Fairness (PF) oraz Maximum Rate (MR). Znaczną uwagę poświęcono także dalszym badaniom w tym zakresie.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 225 - 229,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Rutkowski D., Sokół M.: Badanie sprawności algorytmów szeregowania danych w systemie WiMAX Mobile// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2013), s.225-229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi