Badanie termowizyjne ciągu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie termowizyjne ciągu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym

Abstrakt

W artykule przedstawiono szczegółową analiżą temperaturową powietrza wentylacyjnego przy kratce wywiewnej murowanego trzonu kominowego. Ze względu na występujące uciążliwości eksploatacyjne w pracy wentylacji naturalnej analiza wykonana została dwiema metodami: poprzez długotrwały pomiar za pomocą termoanemometru oraz pomiar chwilowy za pomocą kamery termowizyjnej. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków co do przyczyny powstawania odwróconego ciągu kominowego w przewodach wentylacji naturalnej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 8 - 12,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Antczak-Jarząbska R.: Badanie termowizyjne ciągu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym// Dachy. -., nr. 1 (2016), s.8-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi