Bakteriocenoza płytkiego litoralu Zatoki Puckiej w rejonie występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bakteriocenoza płytkiego litoralu Zatoki Puckiej w rejonie występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych

Abstrakt

W pracy podjęto się analizy zależności mikrobiologicznych zachodzących w rejonach występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych. Podstawowym celem rozprawy jest prześledzenie zmienności występowania organizmów prokariotycznych (bakteriocenozy), zasiedlających strefę płytkiego litoralu Zatoki Puckiej, wraz z charakterystyką występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych w tym rejonie oraz warunków środowiskowych, jakie na niego wpływają. Badania tego typu w przybrzeżnej strefie brzegowej plaż piaszczystych Morza Bałtyckiego dotychczas nie były prowadzone.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN strony 1 - 158
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jankowska K.: Bakteriocenoza płytkiego litoralu Zatoki Puckiej w rejonie występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych. Gdańsk: Polska Akademia Nauk, 2018.158 s. ISBN 978- 83-637-14- 40- 6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi