Behawioralne modelowanie i symulacja tranzystorów IGBT w układach energoelektronicznych = Behavioural modeling and simulation of IGBT transistors in power electronics systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Behawioralne modelowanie i symulacja tranzystorów IGBT w układach energoelektronicznych = Behavioural modeling and simulation of IGBT transistors in power electronics systems

Abstrakt

W referacie przedstawiono rezultaty prac nad modelem tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT), przydatnym w symulacjach układów energoelektronicznych wymagających odwzorowania zarówno stanów ustalonych jak i dynamicznych przy przełączaniu. Rozważono behawioralny model IGBT o reprezentacji za pomocą równań stanu przy wykorzystaniu katalogowych charakterystyk statycznych oraz nieliniowych aproksymacji pojemności pasożytniczych. Eksperymentalne testy modelu IGBT typu BUP203 wykonano w układzie przerywacza z pojedynczym tranzystorem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VIII Międznarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD`2006 : pod patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, IET - The Institution of Engineering and Technology. Vol. 2 strony 241 - 246
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Turzyński M., Chrzan P.: Behawioralne modelowanie i symulacja tranzystorów IGBT w układach energoelektronicznych = Behavioural modeling and simulation of IGBT transistors in power electronics systems// VIII Międznarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD`2006 : pod patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, IET - The Institution of Engineering and Technology. Vol. 2/ ed. org. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretucznej i Stosowanej Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (et al.). [Gliwice: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 2006, s.241-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi