Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej.

Abstrakt

Charakterystyka polskiej i europejskiej polityki transportowej.Bezpieczeństwo transportu. Współczesne tendencje w działaniach prewencyjnych oraz działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 19 - 26,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krystek R.: Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej.// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.19-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi