Białka aktywne biologicznie obecne w soku pokrochmalnianym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Białka aktywne biologicznie obecne w soku pokrochmalnianym

Abstrakt

Podczas przetwarzania 1 tony ziemniaków na skrobię powstaje od 5 do 12 m3 odpadów ciekłych, które zawierają 300-410 g białek na 1 kg suchej masy. Trzy główne grupy białek to: białka typu patatyny, inhibitory proteaz o charakterze zasadowym, grupa białek złożonych o wielkości 22 kDa. Białka te mogą zostać wyizolowane z soku pokrochmalnianego w formie natywnej, a następnie wykorzystane jako: środki ochrony roślin, dodatki do żywności hamujące zmiany enzymatyczne, suplementy diety, substancje aktywne w farmaceutykach i środki pianotwórcze

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ziemniak Polski strony 55 - 59,
ISSN: 1425-4263
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Markiewicz M., Barnyk A.: Białka aktywne biologicznie obecne w soku pokrochmalnianym// Ziemniak Polski. -., nr. nr 2 (2010), s.55-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi