Bromo(dithiobenzoato-k2S,S')tris(tetrahydrofuran-kO)magnesium(II): a redetermination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bromo(dithiobenzoato-k2S,S')tris(tetrahydrofuran-kO)magnesium(II): a redetermination

Abstrakt

Związek [MgBr(C6H5CS2)(C4H8O)3]zawiera ligand ditiobenzoesowy. Dzięki pomiarom rentgenograficznym w niskiej temperaturze została określona struktura tego związku. Kompleks posiada zniekształconą geometrię oktaedryczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi