Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu

Abstrakt

Prezentowany artykuł stanowi podsumowanie pierwszej, początkowej fazy konstruowania koncepcji wykorzystującej przekształconą teorię kapitałów Pierre’a Bourdieu w analizie działań przedsiębiorstw. Jej sednem jest podział dostępnych przedsiębiorstwom zasobów na cztery podstawowe typy odpowiadające wyróżnionym typom kapitału, a więc: kapitałowi ekonomicznemu, społecznemu, kulturowemu i symbolicznemu oraz założenie, zgodnie z którym do efektywnego działania każdego podmiotu osadzonego w warunkach rynkowych niezbędne jest świadome zarządzanie konwersjami (wymianami) zasobów jednego typu na zasoby innych typów. Badanie, którego wyniki przedstawia poniższy tekst przeprowadzono na 43 przedsiębiorstwach branży ICT z województwa pomorskiego. Stanowiło ono wstępną próbę zidentyfikowania preferencji zarówno osób z najwyższej kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników analizowanych przedsiębiorstw co do tych typów kapitałów, które w codziennym funkcjonowaniu tych firm odgrywają najistotniejszą rolę lub też miałyby taką rolę odgrywać, gdyby przedsiębiorstwo posiadało ich wystarczającą ilość. O ważkości podejmowanego tematu świadczyć może nierzadko występujący fakt niezgodności preferowanych typów kapitału wśród kadry tej samej firmy, co – zgodnie z prezentowaną koncepcją teoretyczną – prowadzić może do spadku efektywności działań podejmowanych w ramach tej firmy, a tym samym pogorszenia się jej pozycji konkurencyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVI, strony 111 - 127,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVI., nr. 3, cz. 1 (2015), s.111-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi