CdS thin films obtained by thermal treatment of cadmium(II) complexprecursor deposited by MAPLE technique - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CdS thin films obtained by thermal treatment of cadmium(II) complexprecursor deposited by MAPLE technique

Abstrakt

Cienkie warstwy kompleksu [Cd{SSi(O-But)3}(S2CNEt2)]2 zostały osadzone na podłożach Si przy użyciu techniki MAPLE (ablacja laserowa z zamrożoną matrycą). Otrzymanie warstw CdS było możliwe dzięki zastosowaniu obróbki termicznej podłoży z naniesionym prekursorem. Powierzchnia filmów była analizowana pod kątem morfologii przy użyciu mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz pomiarów elipsometrycznych (SE).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
APPLIED SURFACE SCIENCE nr 255, strony 6786 - 6789,
ISSN: 0169-4332
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rotaru A., Mietlarek-Kropidłowska A., Constantinescu C., Scărişoreanu N., Dumitru M., Strankowski M., Rotaru P., Ion V., Vasiliu C., Becker B., Dinescu M.: CdS thin films obtained by thermal treatment of cadmium(II) complexprecursor deposited by MAPLE technique// APPLIED SURFACE SCIENCE. -Vol. 255, nr. iss. 15 (2009), s.6786-6789
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi