Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii

Abstrakt

Gram ujemne, termofilne bakterie rodzaju Thermus o optymalnych temperaturach wzrostu mieszczących się w zakresie 55-85 C są przydatne jako źródło nukleaz, polimeraz DNA oraz wielu innych termostabilnych enzymów. W przedstawionym artykule wymieniono występowanie i morfologię bakterii rodzaju Thermus, sposoby odżywiania i warunki ich wzrostu, budowę struktur powierzchniowych, sposoby adaptacji do wzrostu w podwyższonej temperaturze oraz znaczenie biotechnologiczne bakterii tego rodzaju.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
BioTechnologia nr T. 86, strony 148 - 162,
ISSN: 0860-7796
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sinkiewicz I., Synowiecki J.: Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii// BioTechnologia. -Vol. T. 86., nr. nr.3 (2009), s.148-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi