Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii

Abstrakt

Gram ujemne, termofilne bakterie rodzaju Thermus o optymalnych temperaturach wzrostu mieszczących się w zakresie 55-85 C są przydatne jako źródło nukleaz, polimeraz DNA oraz wielu innych termostabilnych enzymów. W przedstawionym artykule wymieniono występowanie i morfologię bakterii rodzaju Thermus, sposoby odżywiania i warunki ich wzrostu, budowę struktur powierzchniowych, sposoby adaptacji do wzrostu w podwyższonej temperaturze oraz znaczenie biotechnologiczne bakterii tego rodzaju.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
BioTechnologia nr T. 86, strony 148 - 162,
ISSN: 0860-7796
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sinkiewicz I., Synowiecki J.: Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii// BioTechnologia. -Vol. T. 86., nr. nr.3 (2009), s.148-162
Bibliografia: test
 1. Adams M. W. W., Perler F. B., Kelly R. M., (1995), Bio/Technology, 13, 662-668. otwiera się w nowej karcie
 2. van den Burg B., (2003), Curr. Opin. Microbiol., 6, 213-218. otwiera się w nowej karcie
 3. Haki G. D., Rakshit S. K., (2003), Bioresour. Technol., 89, 17-34. otwiera się w nowej karcie
 4. Synowiecki J., (1998), Biotechnologia, 42, 98-105. otwiera się w nowej karcie
 5. Williams R. A. D., da Costa M. S., (1992), The genus Thermus and related microorganismus. The procaryotes: a handbook on the biology of bacteria; ecophysiology, isolation, identification, application, Ed. A. Balows. NY, Springer, 3745-3753. otwiera się w nowej karcie
 6. Brock T. D., Freeze H., (1969), J. Bacteriol., 98, 289-297. otwiera się w nowej karcie
 7. Manaia C. M., Hoste B., Gutierrez C., Gillis M., Ventosa A., Kersters K., da Costa M. S., (1994), Syst. Appl. Microbiol., 17, 526-532. otwiera się w nowej karcie
 8. Hudson J. A., Morgan H. W., Daniel R. M., (1987), Int. J. Syst. Bacteriol., 37, 431-436. otwiera się w nowej karcie
 9. Skirnisdottir S., Hreggvidsson G. O., Holst O., Kristjansson J. K., (2001), Extremophiles, 5, 45-51. otwiera się w nowej karcie
 10. Tenreiro S., Nobre M. F., Hoste B., Gillis M., Kristjansson J. K., da Costa M. S., (1995), Res. Micro- biol., 146, 315-324. otwiera się w nowej karcie
 11. Izabela Sinkiewicz, Józef Synowiecki 11. Nobre M. F., Trüper H. G., da Costa M. S., (1996), Int. J. Syst. Bacteriol., 46, 604-606. otwiera się w nowej karcie
 12. Hudson J. A., Morgan H. W., Daniel R. M., (1989), Syst. Appl. Microbiol., 11, 250-256. otwiera się w nowej karcie
 13. Kristjansson J. K., Alfredsson G. A., (1983), Appl. Environ. Microbiol., 45, 1785-1789. otwiera się w nowej karcie
 14. Munster M. J., Munster A. P., Woodrow J. R., Sharp R. J., (1986), J. Gen. Microbiol., 132, 1677-1683. otwiera się w nowej karcie
 15. Tenreiro S., Nobre M. F., Hoste B., Gillis M., Kristjansson J. K., da Costa M. S., (1995), Res. Micro- biol., 146, 315-324. otwiera się w nowej karcie
 16. Munster M. J., Munster A. P., Woodrow J. R., Sharp R. J., (1986), J. Gen. Microbiol., 132, 1677-1683. otwiera się w nowej karcie
 17. Alfredsson G. A., Baldursson S., Kristjansson J. K., (1985), Syst. Appl. Microbiol., 6, 308-311. otwiera się w nowej karcie
 18. Pask-Hughes R. A., Williams R. A. D., (1977), J. Gen. Microbiol., 102, 375-383. otwiera się w nowej karcie
 19. Quintela J. C., Pittenauer E., Allmaier G., Arán V., de Pedro M. A., (1995), J. Bacteriol., 177, 4947-4962. otwiera się w nowej karcie
 20. Castan P., Zafra O., Moreno R., de Pedro M.A., Valles K., Cava F., Caro E., Schwarz H., Berenguer J., (2002), Extremophiles, 6, 225-232. otwiera się w nowej karcie
 21. Leone S., Molinaro A., Lindner B., Romano I., Nicolaus B., Parrilli M., Lanzetta R., Holst O., (2006), Glycobiology, 16, 766-775. otwiera się w nowej karcie
 22. Williams R. A. D., Smith K. E., Welch S. G., Micallef J., Sharp R. J., (1995), Int. J. Syst. Bacteriol., 45, 495-499. otwiera się w nowej karcie
 23. Faraldo M. M., de Pedro M. A., Berenguer J., (1992), J. Bacteriol., 174, 7458-7462. otwiera się w nowej karcie
 24. Marteinsson V. T., Birrien J. L., Raguenes G., Costa M., (1999), Extremophiles, 3, 247-251. otwiera się w nowej karcie
 25. Prado A., da Costa M. S., Madeira V. M. C., (1988), J. Gen. Microbiol., 134, 1653-1660. otwiera się w nowej karcie
 26. Liolio E. E., Pantazaki A., Kyriakidis D. A., (2004), Microb. Cell Factories, 3, 5, 1, 3. otwiera się w nowej karcie
 27. Brügemann H., Chen C., (2006), J. Biotechnol., 124, 654-661. otwiera się w nowej karcie
 28. Zeikus J. G., Taylor M. W., Brock T. D., (1970), Biochim. Biophys. Acta, 204, 512-520. otwiera się w nowej karcie
 29. Rodriguez A. C., Stock D., (2002), EMBO J., 21, 418-426. otwiera się w nowej karcie
 30. Ramirez-Arcos S., Fernandez-Herrero L. A., Berenguer J., (1998), Biochim. Biophys. Acta, 1396, 215-227. otwiera się w nowej karcie
 31. Heinzinger N. K., Fujimoto S. Y., Clark M. A., Moreno M. S., Barren E. L., (1995), J. Bacteriol., 177, 2813-2820. otwiera się w nowej karcie
 32. Madigan M. T., Oren A., (1999), Curr. Opin. Microbiol., 2, 265-269. otwiera się w nowej karcie
 33. Tanner J. J., Hecht R. M., Krause K. L., (1996), Biochem., 35, 2597-2609. otwiera się w nowej karcie
 34. Wang X., He X., Yang S., An X., Chang W., Liang D., (2003), J. Bacteriol., 185, 4248-4255. otwiera się w nowej karcie
 35. Nordlund P., Sjoberg B. M., Eklund H., (1990), Nature, 345, 593-598. otwiera się w nowej karcie
 36. Brock T. D., (1978), Thermophilic organisms and life at high temperatures, Ed. Starr M. P., Springer-Ver- lag, New York, Heidelberg, Berlin, 72-91. otwiera się w nowej karcie
 37. Watanabe S., Muramatsu T., Ao T., Hirayama Y., Takahashi K., Tanokura M., Kuchino Y., (1999), Eur. J. Biochem., 266, 811-819. otwiera się w nowej karcie
 38. Zdzieb³o A., Synowiecki J., (2006), Food Chem., 96, 8-13. otwiera się w nowej karcie
 39. Sinkiewicz I., Synowiecki J., (2008), Biotechnologia, 1, 168-176.
 40. Wolska-Mitaszko B., (2001), Biotechnologia, 2, 36-53. otwiera się w nowej karcie
 41. Roser B., (1991), Trends Food Sci. Technol., 7, 166-169. otwiera się w nowej karcie
 42. McKay A., Quiller J., Jones C. W., (1982), Arch. Microbiol., 131, 43-50. otwiera się w nowej karcie
 43. Fee J. A., Chen Y., Todaro T. R., Bren K. L., Patel K. M., Hill M. G., Gomez-moran E., Loehr T. M., Ai J., Thony-Meyer L., Williams P. A., Stura E., Sridhar V., McRee D. E., (2000), Protein Sci., 9, 2074-2084. otwiera się w nowej karcie
 44. Vieille C., Zeikus G., (2001), Microbiol. Mol. Biol. Rev., 66, 1-43. otwiera się w nowej karcie
 45. Bruins M. E., Janssen A. E. M., Boom R. M., (2000), Appl. Microbiol. Biotechnol., 90, 155-186. otwiera się w nowej karcie
 46. Pantazaki A. A, Pritsa A. A., Kyriakidis D. A., (2002), Appl. Microbiol. Biotechnol., 58, 1-12.
 47. Wo³osowska S., Synowiecki J., (2004), Food Chem., 85, 181-187. otwiera się w nowej karcie
 48. Wo³osowska S., Synowiecki J., (2003), Biotechnologia, 2, 268-279.
 49. Ulrich J. T., McFeters G. A., Temple K. L., (1972), J. Bacteriol., 110, 691-698. otwiera się w nowej karcie
 50. Cowan D. A., Daniel R. M., Martin A. M., Morgan H. W., (1984), Biotechnol. Bioeng., 26, 1141-1145. otwiera się w nowej karcie
 51. Ohtsu N., Motoshima H., Goto K., Tsukasaki F., Matsuzawa H., (1998), Biosci. Biotechnol. Biochem., 62, 1539-1545. otwiera się w nowej karcie
 52. Berger J.-L., Lee B. H., Lacroix C., (1997), Appl. Biochem., 25, 29-41. otwiera się w nowej karcie
 53. Charakterystyka bakterii rodzaju Thermus i ich przydatnooeae w biotechnologii BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 148-162 2009 otwiera się w nowej karcie
 54. Synowiecki J., Maciuñska J., (2000), Biotechnologia, 1, 117-123.
 55. Bryjak J., (1999), Biotechnologia, 1, 181-225. otwiera się w nowej karcie
 56. Egas M. C., da Costa M. S., Covan D. A., Pires E. M. V., (1998), Extremophiles, 2, 23-32. otwiera się w nowej karcie
 57. Synowiecki J., Grzybowska B., (2001), Biotechnologia, 2, 26-35.
 58. Crabb W. D., Shetty J. K., (1999), Curr. Opin. Microbiol., 2, 252-256. otwiera się w nowej karcie
 59. Legin E., Copinet A., Duchiron F., (1998), Biotechnol. Lett., 20, 363-367. otwiera się w nowej karcie
 60. Grzybowska B., Szweda P., Synowiecki J., (2004), Mol. Biotechnol., 26, 101-109. otwiera się w nowej karcie
 61. Sinkiewicz I., Synowiecki, (2009), Biotechnologia, (w druku). otwiera się w nowej karcie
 62. Kim C. H., Nashiru O., Ko J. H., (1996), FEMS Microbiol. Lett., 138, 147-152. otwiera się w nowej karcie
 63. Park B. C., Koh S., Chang C., Suh S. W., Lee D. S., Byun S. M., (1997), Appl. Biochem. Biotechnol., 62, 15-27. otwiera się w nowej karcie
 64. Nishimoto T., Nakada T., Chaen H., Fukuda S., Sugimoto T., Kurimoto M., Tsujisaka Y., (1996), Bio- sci. Biotechnol. Biochem., 60, 835-839. otwiera się w nowej karcie
 65. Nishimoto T., Nakano M., Nakada T., Chaen H., Fukuda S., Sugimoto T., Kurimoto M., Tsujusaka Y., (1996), Biosci. Biotechnol. Biochem., 60, 640-644. otwiera się w nowej karcie
 66. Asahara Y., Atsuta K., Motohashi K., Taguchi H., Yohda M., Yoshida M., (2000), J. Biochem., 127, 931-937. otwiera się w nowej karcie
 67. Peek K., Daniel R.M., Monk C., Parker L., Coolbear T., (1992), Eur. J. Biochem., 207, 1035-1044. otwiera się w nowej karcie
 68. Matsuzawa H., Hamaoki M., Ohta T., (1983), Agr. Biol. Chem., 47, 25-28. otwiera się w nowej karcie
 69. Minagawa E., Kaminogawa S., Matsazawa H., Ohta T., Yamauchi K., (1988), Agric. Biol. Chem., 52, 1755-1763. otwiera się w nowej karcie
 70. Pritsa A. A., Papazisis K. T., Kortsaris A. H., Geromichalos G. D., Kyriakidis D. A., (2001), Anti-Cancer Drugs, 12, 137-142. otwiera się w nowej karcie
 71. Dominiguez A., Pastrana L., Longo M. A., Rua M. L., Sanroman M. A., (2005), Biochem. Egineer. J., 26, 95-99. otwiera się w nowej karcie
 72. Sleytr U. B., Huber C., Ilk N., Pum D., Schuster B., Egelseer E. M., (2007), FEMS Microbiol. Lett., 267, 132-144. otwiera się w nowej karcie
 73. Schäffer C., Messner P., (2004), Glycobiology, 14, 31R-42R. otwiera się w nowej karcie
 74. Pum D., Sleytr U. B., (1999), Trends in Biotech., 17, 8-13.
 75. Schuster B., Sleytr U. B., (2006), Curr. Nanoscience, 2, 143-152. otwiera się w nowej karcie
 76. Gufler P. C., Pum D., Sleytr U. B., Schuster B., (2004), Biochim. Biophys. Acta, 1661, 154-165. otwiera się w nowej karcie
 77. Loginova L. G., Egorova L. A., Golovacheva R. S., Seregina L. M., (1984), Int. J. Syst. Bacteriol., 34, 498-499. otwiera się w nowej karcie
 78. Tenreiro S., Nobre M. F., da Costa M. S., (1995), Int. J. Syst. Bacteriol., 45, 633-639. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 246 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi