Coexistence of dissociation and annihilation of excitons on charge carriers in organic phosphorescent emitters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Coexistence of dissociation and annihilation of excitons on charge carriers in organic phosphorescent emitters

Abstrakt

W pracy badano elektrycznopolową dysocjację ekscytonów i wygaszanie ekscytonów na nośnikach ładunku elektrycznego w organicznym kompleksie irydu (III), umieszczonego w matrycy poliwęglan : dwuamina TPD. Proces dysocjacji ekscytonów jest zgodny z trójwymiarowym modelem Onsagera. Analiza ilościowa wygaszenia ładunkowego fotoluminescencji pozwoliła wyznaczyć stałe oddziaływania ekscyton - ładunek elektryczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW B nr 74,
ISSN: 1098-0121
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kalinowski J., Stampor W., Szmytkowski J., Virgili D., Cocchi M., Fattori V., Sabatini C.: Coexistence of dissociation and annihilation of excitons on charge carriers in organic phosphorescent emitters// PHYSICAL REVIEW B. -Vol. 74., nr. nr 8 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi