Czynniki kształtujące orientację społeczną w przedsiębiorczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki kształtujące orientację społeczną w przedsiębiorczości

Abstrakt

Poprzez uwzględnienie orientacji społecznej wśród przedsiębiorstw, autorzy publikacji przedstawiają jakim zainteresowaniem cieszą się one w Polsce. Autorzy analizują przyczyny istniejącego stanu rzeczy z punktu widzenia tła społeczno-ekonomicznego biznesu - dużego i małego w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. - T. II strony 401 - 410
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Popowska M., Starnawska M.: Czynniki kształtujące orientację społeczną w przedsiębiorczości// Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. - T. II/ ed. red. A. Antonowicz. - Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG. Sopot: Wyd. FRUG, 2010, s.401-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi