Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie dziesięciu największych firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie dziesięciu największych firm

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problemu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR) oraz jego odzwierciedlenie w rzeczywistości gospodarczej. W części teoretycznej zarysowane zostaną m.in. przyczyny, źródła i główne idee CSR. Drugą część stanowi studium przypadku zawierające analizę (opartą na kryteriach własnych autora) 10 największych przedsiębiorstw w Polsce w celu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób rozwiązania dyktowane przez moralną i społeczną odpowiedzialność są stosowane w praktyce.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne aspekty gospodarki rynkowej : Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne, demograficzne i prawne strony 15 - 30
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nikulin D.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie dziesięciu największych firm// Społeczne aspekty gospodarki rynkowej : Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne, demograficzne i prawne/ ed. Paulina Ucieklak-Jeż Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2011, s.15-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi