Odpowiedzialny biznes- modna koncepcja czy odrodzenie wartości? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odpowiedzialny biznes- modna koncepcja czy odrodzenie wartości?

Abstrakt

Opracowanie porządkuje wiedzę na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej specyfiki w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Omówione zostały różnice pomiędzy zastosowaniem CSR w dużych organizacjach i w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw polskich. Predyspozycje do zaangażowania społecznego przedsiębiorcy przedstawione zostały na kilku modelach teoretycznych, a konkretne przykłady dobrych praktyk zaczerpnięto z raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zaproponowane w opracowaniu przedsiębiorstwo i jego zarząd to próba pokazania, że nadszedł czas na inne podejście do biznesu, oparte na wartościach przedsiębiorcy, dzięki którym CSR wkrada się do organizacji niemal w sposób niezauważony.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność strony 163 - 179
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Popowska M., Wyrwiński J.: Odpowiedzialny biznes- modna koncepcja czy odrodzenie wartości?// Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność/ ed. M. Rozkwitalska Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2013, s.163-179
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi