Dependence of bimolecular recombination rate constant on different experimental parameters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dependence of bimolecular recombination rate constant on different experimental parameters

Abstrakt

Z otrzymanych wzorów analitycznych oraz przeprowadzonych obliczeń numerycznych wynika, że dla wysokich natężeń pola elektrycznego stała szybkości rekombinacji bimolekularnej jest funkcją zewnętrznego pola elektrycznego oraz koncentracji nośników ładunku. Szczególnie interesujący jest wynik dotyczący obniżania się stałej szybkości rekombinacji wraz ze wzrostem natężenia pola elektrycznego, który różni się zupełnie od przewidywań klasycznego modelu Langevina. Przedstawione w pracy rozważania teoretyczne dotyczące stałej szybkości rekombinacji bimolekularnej są niezwykle ważne dla interpretacji wyników eksperymentalnych, szczególnie dotyczących elektroluminescencji w materiałach molekularnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź nr 26, strony 75 - 82,
ISSN: 1505-1013
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Obarowska M., Godlewski J.: Dependence of bimolecular recombination rate constant on different experimental parameters// SCIENTIFIC BULLETIN OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŻ, PHYSICS. -Vol. 26., nr. Sp. iss. No 987 (2006), s.75-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi