Development of environmental analytics and monitoring. Case study - Chemical Faculty of Gdansk University of Technology (GUT) = Rozwój analityki środowiskowej i monitoringu - działalność na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Development of environmental analytics and monitoring. Case study - Chemical Faculty of Gdansk University of Technology (GUT) = Rozwój analityki środowiskowej i monitoringu - działalność na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Ostatnie dekady są okresem gwałtownego rozwoju analityki i monitoringu środowiskowego. Opracowano nowe metodyki i rozwiązania aparaturowe, co pozwoliło na lepszą oceną stanu środowiska i zachodzących w nim procesów.W tym artykule prezentowana jest działalność zespołu analitykow z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 419 - 428,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpinek P., Skowrońska K., Namieśnik J.: Development of environmental analytics and monitoring. Case study - Chemical Faculty of Gdansk University of Technology (GUT) = Rozwój analityki środowiskowej i monitoringu - działalność na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr 5 (2006), s.419-428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi