Dewulkanizacja i kompatybilizacja w wytłaczarce dwuślimakowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dewulkanizacja i kompatybilizacja w wytłaczarce dwuślimakowej

Abstrakt

Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego przyczynił się do powstania ogromnej ilości odpadów gumowych, z których aż 80% stanowią zużyte opony samochodowe. Szacunkowe dane wskazują, że na całym świecie rocznie powstaje ponad 17 mln sztuk zużytych opon, z czego w krajach UE wycofywanych z eksploatacji jest prawie 3,3 mln opon samochodowych. W Polsce, wg szacowań Ministerstwa Środowiska, Głównego Urzędu Statycznego oraz Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, rocznie przybywa około 200 tys. ton zużytych opon, co daje nam szóste miejsce w skali UE. Wprowadzenie aktów prawnych (m .in. zasady poszerzonej odpowiedzialności producentów) nakładających na producentów opon obowiązek ich wtórnego zagospodarowania z jednoczesnym zakazem składowania zużytych opon, przyczyniło się do wzrostu zainteresowania proekologicznymi technologiami recyklingu materiałowego odpadów gumowych. Celem niniejszej pracy jest prezentacja badań własnych prowadzonych w tematyce wtórnego zagospodarowania odpadów gumowych przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2013 strony 272 - 275
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Formela K., Haponiuk J., Cysewska M., Danowska M.: Dewulkanizacja i kompatybilizacja w wytłaczarce dwuślimakowej// Modyfikacja Polimerów : Stan i perspektywy w roku 2013/ ed. R. Steller, D. Żuchowska Wrocław: TEMPO s.c., 2013, s.272-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi