Dynamic mechanical properties and thermal degradation process of the compositions obtained from unsaturated poly(ester urethanes) cross-linked with styrene - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic mechanical properties and thermal degradation process of the compositions obtained from unsaturated poly(ester urethanes) cross-linked with styrene

Abstrakt

W pracy przedstawiono właściwości dynamiczno-mechaniczne oraz stabilność termiczną poli(estro uretanów) sieciowanych styrenem. Badane poli(estro uretany) syntetyzowano z nienasyconych oligomeroli opartych na cis-2-buten-1,4-diolu oraz 4,4`-diizocyjanianie difenylometanu. Wyniki badań dynamicznych właściwości mechanicznych otrzymanych poliuretanów potwierdziły separację fazową uzyskanych kompozycji. W pracy przedstawiono również analizę produktów degradacji termicznej poliuretanów z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY nr 93,
ISSN: 1388-6150
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jasińska-Walc L., Haponiuk J., Balas A.: Dynamic mechanical properties and thermal degradation process of the compositions obtained from unsaturated poly(ester urethanes) cross-linked with styrene// JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 93., nr. nr 3 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi