Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 425 - 433,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.425-433
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi