E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni

Abstrakt

Nie można zaprzeczyć, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz Internetu pozwala na dodanie istotnych, z punku widzenia dydaktyki, komponentów edukacyjnych tworzących kompetencje i umiejętności zawodowe, a także te czysto akademickie. Trzeba rozważyć, czy wszystkie strony procesu dydaktycznego na uczelni są przygotowane do e−learningu. Oczywistym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej i przygotowanej kadry – nie tylko do prowadzenia takiego kształcenia, ale i administrującej platformą zdalnego nauczania. Pamiętać należy, że e-edukacja powinna być elementem zintegrowanych systemów informatyzacji uczelni obejmujących rekrutację, obsługę dziekanatów, planowanie obciążenia sal dydaktycznych, obsługę działalności naukowej oraz administracyjnej szkoły wyższej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Pismo PG strony 21 - 23,
ISSN: 1429-4494
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi