Efficiency and kinetices of coupled transport of copper Ions Through Liquid Membranes Containing Technical Hydroxyoxime Carries - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efficiency and kinetices of coupled transport of copper Ions Through Liquid Membranes Containing Technical Hydroxyoxime Carries

Abstrakt

Badano wpływ różnych parametrów (składu faz wodnych, stężenia przenosnika, rozpuszczalnika organicznego na kinektykę i wydajność transportu jonów miedzi. Dużą wydajność procesu mozna otrzymać uzywając około 10 x mniejszego stężenia przenosanika w n-oktanie niż w przypadku innych rozpuszczalników technicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., B.Nagy O.: Efficiency and kinetices of coupled transport of copper Ions Through Liquid Membranes Containing Technical Hydroxyoxime Carries// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi