Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie

Abstrakt

Jednym z motorów napędzających rozwój gospodarczy i dobrobyt w społeczeństwie jest dostęp do taniej energii. Ponadto jej pozyskiwanie nie powinno wpływać na degradację środowiska. Stąd potrzeba upowszechniania polityki ekoenergetycznej wśród społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych, w tym świata nauki i biznesu. Mogą one popularyzować wiedzę o ekoinnowacji i odnawialnych źródłach energii w ramach społęcznej odpowiedzialności biznesu i kreować trend proekologiczny zrównoważonego rozwoju i innowacyjności.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. - Tom I. strony 194 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Richter I.: Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie// Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. - Tom I./ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: Creativetime, 2011, s.194-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi