Ekonomiczne skutki organizacji EURO 2004 dla gospodarki Portugalii - analiza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczne skutki organizacji EURO 2004 dla gospodarki Portugalii - analiza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza makroekonomiczne korzyści dla portugalskiej gospodarki z organizacji UEFA EURO 2004. Autorka bada m.in zależności między organizacją UEFA EURO 2004 a dynamiką PKB, wzrostem nakładów brutto na środki trwałe oraz zmianą wartości portugalskich indeksów giełdowych. Ponadto analizowany jest wpływ organizacji dużej imprezy sportowej takiej jak UEFA EURO 2004 na napływ inwestycji zagranicznych do kraju organizatora, pogorszenie bilansu handlowego w Portugalii, jak również inflacyjny wpływ UEFA EURO 2004 na gospodarkę Portugalii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii strony 23 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Ekonomiczne skutki organizacji EURO 2004 dla gospodarki Portugalii - analiza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych// EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii/ ed. ed. Krystian Zawadzki Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.23-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi