Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

Abstrakt

Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, iż największy wpływ na gospodarkę Portugalii, jak i na wzrost gospodarczy w poszczególnych regionach miała wartości inwestycji infrastrukturalnych. Jednak ich wkład do wzrostu PKB szacowany jest na 0,54% w ciągu 3 lat, dlatego też ekonomicznego ''efektu euro'' nie należy przeceniać.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii strony 46 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output// EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii/ ed. ed. Krystian Zawadzki Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.46-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi