Electron scattering on N2O - from cross section to diffusion coefficients. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electron scattering on N2O - from cross section to diffusion coefficients.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów współczynników transportu: stosunek współczynnika dyfuzji w kierunku prostopadłym do pola elektrycznego do ruchliwości, stosunek współczynnika dyfuzji podłużnej do ruchliwości oraz prędkość dryfu elektronów w funkcji zredukowanego pola elektrycznego. Współczynniki zmierzono metodą Townsenda-Huxley´a a prędkość dryfu otrzymano wykorzystując metodę Bradbury - Nielsena. Zmierzone współczynniki porównano z wyznaczonymi numerycznie z ustalonych przekrojów czynnych na zderzenie elektronów z drobinami N2O.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY strony 205 - 209,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mechlińska-Drewko J., Wróblewski T., Petrovic Z., Novaković V., Karwasz G.: Electron scattering on N2O - from cross section to diffusion coefficients. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -., nr. 68 (2003), s.205-209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi