Electronic structure of PrBa2Cu3O7 after high-pressure compressionfrom first principles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic structure of PrBa2Cu3O7 after high-pressure compressionfrom first principles

Abstrakt

W pracy zbadano wpływ ściskania wysokociśnieniowego (P=9GPa) na elektronową strukturę pasmową, rozkład ładunku i momenty magnetyczne w pełni utlenionego stechiometrycznego układu PrBa2Cu3O7. Zaobserwowano następujące zmiany wywołane ściskaniem: (1) zmniejszoną gęstość stanów (DOS) na poziomie Fermiego Ef, (2) zwiększona różnicę pomiędzy wartościami DOS dla stanów "spin-up" i "spin-down" w najbliższym otoczeniu Ef, (3) zmniejszone obsadzenie pasm Pr4f przecinających poziom Fermiego, (4) zwiększoną lokalizację ładunku w sferach atomowych, (5) mniejszą ilość dziur w płaszczyznach CuO2 oraz (6) większe wartości momentów magnetycznych w układzie, zwłaszcza w płaszczyznach miedziowo-tlenowych. Otrzymane rezultaty wskazują na możliwość ujemnego wpływu ściskania na właściwości nadprzewodnikowe układu PrBa2Cu3O7 po zastosowaniu odpowiednio dużego ciśnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 471, strony 29 - 34,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Łuszczek M.: Electronic structure of PrBa2Cu3O7 after high-pressure compressionfrom first principles// PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 471, nr. Iss. 1-2 (2011), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi