Elektroniczne papierosy –(nie)bezpieczne palenie? Cz.2 Metody oznaczania związków obecnych w płynie i aerozolu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektroniczne papierosy –(nie)bezpieczne palenie? Cz.2 Metody oznaczania związków obecnych w płynie i aerozolu

Abstrakt

Wzrost zainteresowania nad stosowaniem elektronicznych papierosów wymaga opracowania nowych procedur analitycznych, które pozwolą na prowadzenie kontroli jakości tych wyrobów. Brak jest miarodajnych wyników badań umożliwiających kompleksową analizę składu jakościowego i ilościowego płynu jak i aerozolu. Sytuacja ta budzi wiele obaw, ponieważ niemożliwa jest realna ocena zagrożenia na jakie narażony jest użytkownik elektronicznego papierosa a także przewidzenia ewentualnych skutków długotrwałej ekspozycji na aerozol. Istnieje potrzeba prowadzenia badań w celu dokładnego zidentyfikowania i oznaczenia wszystkich związków chemicznych w płynie i aerozolu a także określenie stopnia ich emisji do aerozolu. W pracy przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych metod analizy związków w płynie i aerozolu.

Justyna Aszyk, Paweł Kubica, Jacek Namieśnik, Andrzej Wasik. (2017). Elektroniczne papierosy –(nie)bezpieczne palenie? Cz.2 Metody oznaczania związków obecnych w płynie i aerozolu, (3), 46-49.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 46 - 49,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Aszyk J., Kubica P., Namieśnik J., Wasik A.: Elektroniczne papierosy –(nie)bezpieczne palenie? Cz.2 Metody oznaczania związków obecnych w płynie i aerozolu// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2017), s.46-49

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi