End-to-end service survivability under attacks on networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

End-to-end service survivability under attacks on networks

Abstrakt

W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń, która powoduje redukcję liczby uszkodzonych połączeń. Weryfikacja proponowanego rozwiązania została przeprowadzona zarówno przy wykorzystaniu podejścia programowania liniowego (ILP), jak i opracowanego algorytmu heurystycznego (SACC). W przypadku skrajnym (dla ruchu o wymaganej najwyższej jakości obsługi), uzyskano trzykrotną redukcję liczby uszkodzonych połączeń w odniesieniu do rezultatów dla standardowej metryki odległości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Telecommunications and Information Technology strony 19 - 26,
ISSN: 1509-4553
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Molisz W., Rak J.: End-to-end service survivability under attacks on networks // Journal of Telecommunications and Information Technology. -., nr. nr 3 (2006), s.19-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi